ee

Суров материал

  • Terpene pinene resin glue material

    Терпенен пинен смолен материал за лепило

    Течната терпенова смола, известна също като политерпен или пиненово дърво, е предимно поредица от линейни полимери от течност до твърдо вещество, получени чрез катионна полимеризация на а-пинен и b-пинен от терпентин под катализа на Луис. В допълнение, катионна кополимеризация на а-пинен и b-пинен с други мономери (като стирен, фенол, фенол и формалдехид) се използва за синтезиране на терпени - смоли на базата на терпен като стирен, терпенол и терпен фенолни.

    Течната терпенова смола е светложълта и прозрачна. С радиационна устойчивост, устойчивост на стареене, устойчивост на разредена киселина, разредени алкали, антикристализация, силна електрическа изолация и други свойства. Разтворима е в бензен, толуен, терпентин, бензин и други органични разтворители , но неразтворим във вода, мравчена киселина и етанол.